Szkoły Doktorskie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi:
Międzynarodowa Szkoła Doktorska Szkoła Doktorska Medycyny Molekularnej

Recruitment ends in

Szkoła Doktorska Medycyny Molekularnej

Szkoła Doktorska Medycyny Molekularnej odpowiada na wyzwania współczesnej medycyny, której zadaniem jest zidentyfikowanie i zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw chorób oraz opracowanie efektywnych molekularnych strategii leczniczych z wykorzystaniem metod fizycznych, chemicznych, biologicznych czy bioinformatycznych. Kształcąc młodych pasjonatów nauki, Szkoła Doktorska Medycyny Molekularnej kreuje ich kariery, otwiera nowe perspektywy i przynosi pomysły na rozwój zawodowy i osobisty w oparciu o 25 lat tradycji i doświadczenia.

prof. dr. hab. n. med. Jakub Fichna
Dyrektor Szkoły Doktorskiej Medycyny Molekularnej

Poznaj Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Kształcimy studentów
w najnowocześniejszym w Polsce Centrum Symulacji Medycznych, unikatowych laboratoriach i doskonale wyposażonych salach dydaktycznych
Leczymy pacjentów
w najwyższych standardach w wieloprofilowym szpitalu
Prowadzimy badania naukowe
testujemy nowe technologie i wdrażamy innowacje we współpracy z partnerami biznesowymi
Realizujemy działania na rzecz lokalnej społeczności
młodzieży, seniorów, mieszkańców Łodzi

Uniwersytet
Medyczny
w Łodzi to:

Baza kliniczno-dydaktyczna

Nowoczesny kampus dla studentów,
pacjentów, naukowców

Skonsolidowana baza kliniczna –
3 potężne ośrodki

Wysokospecjalistyczna opieka medyczna

Uczelnia międzynarodowa

900 studentów na studiach anglojęzycznych

37 aktualnie realizowanych
międzynarodowych projektów

Partner Główny w europejskim
konsorcjum EIT Health

B+R

Interdyscyplinarne badania

Dostęp do nowoczesnych przestrzeni laboratoryjnych

Dynamizacja współpracy nauki z biznesem

Programy i konkursy dla doktorantów

Kluczowe projekty

CKD2

Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym

Strategiczna inwestycja w ochronę zdrowia – dostosowanie jakości świadczeń do nowych potrzeb dynamicznie zmieniającej się struktury społeczeństwa.

+ Dowiedz się więcej

BRaIn

Badania Rozwój Innowacje w Łódzkim Kampusie Biomedycyny i Farmacji w ramach działania: I.1. RPO WŁ

Celem projektu jest utworzenie przestrzeni do testowania innowacji organizacyjnych, technologicznych, projektowania badań klinicznych, dzięki której urynkowienie działalności badawczo-rozwojowej uczelni wzrośnie o 20%.

+ Dowiedz się więcej

EcoUMED

Program powstał w celu realizowania polityki zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który będąc największą uczelnią medyczną w kraju, podjął wyzwanie stworzenia modelu uniwersytetu, który oparty jest o zrównoważone zarządzanie inwestycjami budowlanymi oraz inicjatywę promowania zachowań proekologicznych.

+ Dowiedz się więcej

MOLecoLAB

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Badania, Rozwój i Komercjalizacja Wiedzy, Rozwój infrastruktury badań i innowacji.

Budowa nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych w celu urynkowienia działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

+ Dowiedz się więcej

EIT Health

Misją EIT Health – jednej ze wspólnot Wiedzy i Innowacji (KIC) - jest wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju innowacji w obszarze zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się, a także poszukiwanie nowych możliwości i odpowiednich zasobów, które poprawią jakość życia w Europie.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi należy do Partnerów Głównych (Core Partners) EIT Health.

+ Dowiedz się więcej

UMED w liczbach

37

projektów o charakterze międzynarodowym na łączną kwotę ponad 1,6 mln euro

85

krajowych projektów naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych na łączną kwotę 46 mln zł

13

projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na łączna kwotę ponad 10 mln euro

1089

wniosków na realizacje projektów naukowych i działań badawczych do NCN złożonych w ramach uczelni oraz 210 podpisanych umów

106

milionów zł na projekty badawcze w zakresie badań podstawowych oraz działań naukowych dla laureatów konkursów grantowych NCN

11.5

miliona zł na zakup aparatury w ramach projektów NCN